Starter, o.z. je mladé občianske združenie 21. storočia, ktoré implementuje informačné technológie do sfér, kde chýbajú. Ponúkame zdravotne znevýhodneným ľuďom hmatateľné riešenia a merateľné výsledky.

Vyvíjame a distribuujeme výchovno-vzdelávacie pomôcky najmä vo forme softvéru, ktoré pomáhajú pri rozvoji kognitívnych a sociálnych schopností.

 

Náš príbeh

Nemôžeme tvrdiť, že sme štandardné občianske združenie zložené z množstva dobrovoľníkov, ktorí vyhľadávajú príležitosti, kde fyzicky priložiť ruku k dielu.

 

My sme iní, inovatívni a radi posúvame hranice. 

 

  • Prečo mať papierové verzie učebných pomôcok pre zdravotne znevýhodnených? Prečo sa obmedziť len na to, čo ponúka dostupná literatúra? 
  • Prečo sa nesnažiť rást? 
  • Prečo by mali byť osoby, ktoré nezapadajú do štandardného obrazu ako vyzerá človek, ukrátené o zážitky a možnosti, ktoré im dnešná doba ponúka? 
  • Prečo by fyzicky znevýhodnené osoby mali sedieť doma alebo v domovoch sociálnych služieb, keď už od malička nás učia, že vonku je krásne?

 

Áno, toto sú otázky, ktoré sme si položili a našli sme odpovede. 

Práve preto sme sa rozhodli vytvárať aplikácie, ktoré formou hry, pomôžu zlepšovať schopnosti mentálne zdravotne znevýhodneným osobám. A nielen to, chceme pomôcť aj tým, pre ktorých býva pohyb po uliciach miest a obcí obmedzený práve ich nepriaznivým telesným stavom.

V našom občianskom združení, v nás, nájdete komplexný balíček pomoci v oblasti IT a aplikácií práve pre tých, ktorí to na tomto svete nemajú ničím uľahčené.

 

Naša vízia

Chceme byť NAJlepší a NAJinovatívnejší v oblasti vzdelávania a podpory pre tých, na ktorých sa mnohokrát zabúda.

 

Náš cieľ

Podpora, vzdelávanie a rozvoj detí, mládeže, ľudí odkázaných na sociálnu pomoc a ľudí so zdravotným znevýhodnením. Charakteristiku jednotlivých skupín nájdete tu.