Buďte informovaní

Ak chcete vedieť viac o našich projektoch a fungovaní, nechajte nám svoju e-mailovú adresu.

Buďte informovaní

Kto sme

starter, o.z. je mladé občianske združenie 21. storočia, ktoré implementuje informačné technológie do sfér, kde chýbajú. Ponúkame zdravotne znevýhodneným ľuďom hmatateľné riešenia a merateľné výsledky.

Vyvíjame a distribuujeme výchovno-vzdelávacie pomôcky najmä vo forme softvéru, ktoré pomáhajú pri rozvoji kognitívnych a sociálnych schopností.

občianske združenie
Kto sme

Náš team

Daniela

Daniela

Executive Director, Fundriser, PR
“To, čo tu vidím, je iba škrupina. To najdôležitejšie je neviditeľné” Malý princ, Antoine de Saint-Exupéry
Renáta

Renáta

Consultant, Garant
Je pre mňa dôležité prekonávať prekážky, presvedčiť, motivovať a najmä dotiahnuť veci do úspešného konca.
Natália

Natália

Project Coordinator
Myslím si, že zvýšenie kvality vzdelávania pre všetkých je dosiahnuteľné využitím inovatívnych softvérových riešení.
Emília

Emília

Marketing & Social networks
Považujem za osobnú povinnosť vrátiť získané vedomosti spoločnosti a pokúsiť sa pomocou marketingu podporiť práve neziskovú sféru.
Martin

Martin


Projekty

SmartCity

Aplikácia Smart city je určená pre nevidiacich, slabozrakých alebo ľudí s podobným hendikepom.

Financované

Starter01

Projekt Starter01 vznikol s hlavným cieľom eliminovať diskrimináciu, ktorá je stále bežná pri osobác

30%

DressApp

Dress app je webovou aplikáciou, ktorá pomáha a objavuje nové cesty ku vzdelaniu deťom a postihnutým

10%
5 00

Dar 5€

10 00

Dar 10€

25 00

Dar 25€

50 00

Dar 50€