SKENDE

vzdelávanie

Našim hlavným cieľom je podporovať výchovu a vzdelávanie detí, mládeže, ľudí odkázaných na sociálnu pomoc a ľudí so zdravotným znevýhodnením.

komunikácia

Vyvíjame a distribuujeme výchovno-vzdelávacie pomôcky najmä vo forme software, ktoré pomáhajú vyššie spomenutým skupinám v rozvoji kognitívnych a sociálnych schopností.

interaktivita

Našim cieľom je spolupracovať s ostatnými neziskovými organizáciami a občianskymi združeniami tak, aby sme pomohli čo najväčšiemu počtu ľudí.

IČO 50 825 909