Projekty

Starter01

Projekt starter01 vznikol s hlavným cieľom eliminácie diskriminácie, ktorá je stále bežná pri osobách s ťažkým zdravotným znevýhodnením. Softvér, ktorý v starter, o.z. vyvíjame by mal pomôcť ľuďom so zdravotným znevýhodnením a zmenšiť rozdiely, ktoré vznikajú z nedostatku možností poskytovaných týmto ľuďom.

Cieľom projektu je vývoj nového softvérového nástroja pre potreby cieľovej skupiny, ktorú tvoria ľudia s ťažkým zdravotným znevýhodnením, deti a seniori s príznakmi demencie a alzheimera. Výsledný softvér by mal zabezpečiť pomoc pri rozvíjaní schopností ľudí zo spomínanej cieľovej skupiny, a to tak, že pomôže rozvíjať ich kognitívne schopnosti, pozornosť a schopnosť sústrediť sa.

Starter01 je softvér vo forme webovej aplikácie. Tento softvér bude dostupný pomocou internetových prehliadačov, a teda kompatibilný s rôznymi platformami. Hra, ktorá sa dá ovládať klávesnicou, štandardnou myšou alebo prostredníctvom kamery tzv. eye-tracking myš, nielenže rozvíja sústredenosť, ale pri prechode hrou hráči získavajú základné znalosti o elementárnych poznatkoch (farby, tvary, živá a neživá príroda, a pod.).

play-imgStarter01

DressApp

je ďalšou skvelou webovou aplikáciou, ktorá pomáha a objavuje nové cesty ku vzdelaniu. Podobne ako Starter01 sa zameriava na zvýšenie sústredenosti, kognitívnych schopností a prináša so sebou nové komplexnejšie vedomosti poskytované vo forme hry.


Táto aplikácia sa nachádza vo fáze návrhu a dizajnu. 

play-imgDressApp

IČO 50 825 909